99 تلاقی دو نهضت الهی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آنکه پرسید دانست . [امام علی علیه السلام]

بنام خدا

سلام دوستان

                                                                  نشود زمزمه خون شهیدان خاموش               سوزعرفانی این نغمه زسازی دگر است
 تقارن حادثه عظیم عاشوراء و دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی این فرصت را  به همه ما داده تا کمی به حادثه عظیم عاشوراء با نگاه الگو پذیری بنگریم .
اگر کمی به حادثه عاشوراء ،با نگاه های گوناگون نگاه کنیم در پَسِ پرده این نگاه ها  ،یک نگاه  با افق دید متفاوت از دیگر نگاه ها یافت می شود،نگاهی که رمز ماندگاری این قیام الهی و الگوپذیری دیگر نهضت ها از این نهضت الهی گردیده است.
 متأسفانه نگاه عرفی وعامّ ما به حادثه کربلاء ،یک نگاه کاملا احساسی بوده وآن راتنها به عنوان یک حادثه مصیبت بار و غم انگیز نگاه می کنیم .غافل از اینکه اگر به این واقعه الهی با افق دید وسیع تروبازتری بنگریم چه بسا حادثه کربلا ء برای ما لذّتبخش ومایه غرور هم می گردد.حادثه عظیم کربلاء ضمن آن که لبریزازغم واندوه است،مجموعه ای از حادثه های با شکوه وعظمت را در خودش جمع کرده است.مجموعه ای که به عنوان یک جامعه نمونه والهی محض شکل گرفته است.امام حسین(ع) در کربلا ءیک عظمتی را خلق نمود که هرچند طول عمر آن جامعه کوتاه و زود گذر بود امّا آثار آن را هنوز هم بعد از 1400 سال از این نهضت الهی مشاهده می کنیم که الگوگیری قیام های دنیا از این انقلاب بزرگ   یکی از آثار بزرگ آن بشمار می آید .
به جرأت میتوان گفت که تمام قیام های قبل از عاشوراء بعنوان زمینه ساز ومقدّمه برای قیام عاشوراء بوده و قیامهای بعد از این واقعه بزرگ نیز نشأت گرفته و از حادثه عاشورا می باشند.لذا اگر با این دید به عاشورای حسینی نگاه کنیم نقطه پرگار تمام نهضتها وقیام ها ،نهضت حسینی می باشد . بعنوان نمونه گاندی رهبر استقلال هند پس از پیروزی اقلاب هند می گوید::«من زندگی امام حسین(ع) ،آن شهید بزرگ اسلام را به دقّت خوانده ام وتوجّه کافی به صفحات کربلاء دارم و بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد ،باید  امام حسین (ع) را سرمشق خود قرار دهد».امّا در میان این نهضتها بر جستگی انقلاب اسلامی ایران بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست اقلابی که به عنوان ادامه دهنده همان نهضت الهی ،با الگو پذیری از عاشوراء در هر دو مرحله شعار وعمل ،توانسته بر حکومت 2500 شاهنشاهی فائق آید .شعار آزادی و آزادگی تحت لوای یک پرچم راستین و الهی و رهبری یک مرد الهی ،شعاری بود که دقیقا از شعار قیام عاشوراء گرفته و در روح وجان پیروان  نهضت اسلامی ایران دمیده شد.اگر نقش قیام عاشوراء را در بر پائی انقلاب اسلامی ایران نادیده بگیریم به جرأت باید گفت:که خود این نهضت واثراتی را که بواسطه این نهضت در دنیا مشاهده میکنیم را نیز باید نادیده بگیریم .نقش برجسته وبزرگ عاشوراءدر ادامه این نهضت الهی نیز خودنمائی کرده و هرچه که از عمر این نظام مقدّس  می گذرد این نقش  بیشتر احساس شده وجلوه گری می کند .ودلیل این امر چیزی نیست جز اینکه اصل بنای بر پائی این انقلاب ،بر اساس ادامه راه امام حسین(ع) و هدف آن نیز همان هدف عاشورائی سالار شهیدان کربلائ بوده وخواهد بود.امّا یک نکته را نیز نباید از یاد برد که همانطور که راه حسینی ،رهبری حسینی می خواهد ،یارانی حسینی و عاشورائی را نیز طلب می کند که رمز اصلی پیروزی نهضت حسینی معاصر همین امر بود.و حالا که بیش از ربع قرن از عمر این نظام الهی می گذرد باید به این نکته مهمّ نیز توجّه داشت که چقدر به آن جامعه نمونه وآرمانی نزدیک شده ایم و خواسته های رهبر وامام آن جامعه کوچک وکوتاه امّا الهی محض را در عمل پیاده کرده ایم .پس بیائیم در این ایّام ،که ایّام تلاقی دو نهضت بزرگ وسر نوشت ساز الهی می باشد ،کمی در پَسِ نگاه به گذشته انقلاب اسلامی ،برای آینده این نظام مقدّس برنامه ریزی داشته باشیم تا بهتر وبیشتر به آرمانهای بلند امام راحلمان که در آرمانهای عاشورائی مسلمانا ن هضم شده نزدیک تر گردیم. به امید روزی که پرچم مقدّس انقلاب اسلامی ایران تحت رهبری مقام معظّم رهبری و  با امّتی حسینی ،با سرافرازی و سربلندی ،به دست صاحب اصلی این نهضت و قیام الهی سپرده گردد.
 

::: یکشنبه 85/11/22 ::: ساعت 6:22 عصر ::: ردپای دوستان: ردپا