99 گناه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آن که پى چاره‏هاى گونه‏گون تازد ، چاره‏جویى کار او را نسازد . [نهج البلاغه]