99 کفار - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
شایسته است که دانش انسان بر گفتارش افزون و خردش بر زبانش چیره باشد . [امام علی علیه السلام]