99 کشتى نوح - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
حکمت به درون انباشته از خوراک وارد نمی شود . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]