99 کذلک ننجی المومنین - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
از شریفترین کردار مرد بزرگوار آن است که از آنچه مى‏داند غفلت نماید . [نهج البلاغه]