99 پرستش - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانشمندان، امنای امّت من هستند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]