99 پرستش - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرگاه خداوند، بنده ای را دوست بدارد، او رابا عبرت ها پند می دهد. [امام علی علیه السلام]