99 وهّابیت - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
شریفترین دانش، آن است که در اعضا و جوارح تو پدیدار شود . [امام علی علیه السلام]