99 ولایت - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
نسبت دادن گناه [به دوست]، پیک جدایی است . [امام علی علیه السلام]