99 ولایت - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
بردبارى و درنگ از یک شکم افتادند و هر دو از همت بلند زادند . [نهج البلاغه]