99 هوشیاری - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
کسی که اندیشه اش را به کار اندازد، به پاسخ خود می رسد . [امام علی علیه السلام]