99 هر نفسی که فرو می رود - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
سپاسگزاری دانشمند بر دانشش، به کار بستن و بذل آن به اهلش است . [امام علی علیه السلام]