99 نماز - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
به دوستی آن که به عهد خود وفا نمی کند، اعتماد مکن . [امام علی علیه السلام]