99 نلسون ماندلا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] رشک بردن دوست از خالص نبودن دوستى اوست . [نهج البلاغه]