99 نظام آفرینش - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خداوند، نرمش و ملایمت در همه چیز را دوست دارد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]