99 نظام آفرینش - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
در مصیبتها چون آزادگان شکیبایى باید و یا چون نادانان فراموش کردن شاید . [نهج البلاغه]