99 نظام آفرینش - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هر که خود را بزرگوار دید شهوتهایش در دیده وى خوار گردید . [نهج البلاغه]