99 موسوی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
به پایان دو چیز نمی توان رسید : دانش و خرد . [امام علی علیه السلام]