99 موسوی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرکه نفْس خود را دشمن بدارد، خداوند، دوستش خواهد داشت . [امام علی علیه السلام]