99 من مات ولم یعرف - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش را احراز نکند، مگر کسی که درس خود را ادامه دهد . [امام علی علیه السلام]