99 من مات ولم یعرف - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
ساکت می گردد تا سلامت بماند و می پرسد تا بفهمد . [امام علی علیه السلام ـ در توصیف مؤمن ـ]