99 معاوضه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنکه در گشاده رویی برای جز نزدیکانش زیاده روی کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]