99 معاوضه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
اگر مستحبها به واجبها زیان رساند ، مستحبها را واگذارید . [نهج البلاغه]