99 مسیحیان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آمیزگارى با مردمان ایمنى است از گزند آنان . [نهج البلاغه]