99 مسیحیان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
لغزش دوستت را برای هنگام یورش دشمنت، تحمّل کن . [امام علی علیه السلام]