99 مذاهب - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنچه را نمی دانی مگو که در خبر دادنت از آنچه می دانی متهم می شوی . [امام علی علیه السلام]