99 محاسبه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
به حقّ برایتان می گویم : حکیم از نادان عبرت می گیرد و نادان از هوای خود . [عیسی علیه السلام]