99 مباهله - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آن که پیشاپیش رایها تاخت ، درست را از خطا باز شناخت . [نهج البلاغه]