99 مبادله - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دست از گناه برداشتن آسانتر تا روى به توبه داشتن . [نهج البلاغه]