99 ما أحبّ الله - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دل هنگام پری شکم، حکمت را بیرون می اندازد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]