99 ماندگاری - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
پنهان کننده دانش، به درستی دانشش بی اعتماد است . [امام علی علیه السلام]