99 لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آدمى نهفته در زیر زبان خویش است . [نهج البلاغه]