99 کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَـتِ - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
رشک بردن زن کفران است و رشک بردن مرد ایمان . [نهج البلاغه]