99 قم - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرکه بسیار یاد مرگ کند، خداوند دوستش خواهد داشت . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]