99 قل رب ادخلنی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرکه در راه خدا برادری کند، سود برَد و هرکه درراه دنیا برادری کند، بی بهره مانَد . [امام علی علیه السلام]