99 قل رب ادخلنی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرکه تنها با افراد بی عیب برادری کند، دوستانش اندک شوند . [امام صادق علیه السلام]