99 قل رب ادخلنی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
گفتن «نمی دانم» نیمی از دانش است . [امام علی علیه السلام]