99 قل رب ادخلنی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
این قرآن، ریسمان خدا و نور روشن گر ودرمانی سودبخش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]