99 قران - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
بخشندگی، [بذر] دوستی را [در دل ها [می کارد . [امام علی علیه السلام]