99 فَلْیَنظُرِ الاِْنسَـنُ - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
تقوای الهی، اساس هر حکمتی است . [امام علی علیه السلام]