99 فَلْیَنظُرِ الاِْنسَـنُ - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنکه را دانش نیست، هدایت نیست . [امام علی علیه السلام]