99 فَاقْرَؤُا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
حکمت، شرف بزرگوار را می افزاید و بنده مملوک را تا مجلس ملوک بالامی کشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]