99 فیضیه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنکه خود را بشناسد، به غایت هر شناخت و دانشی رسیده است . [امام علی علیه السلام]