99 فیضیه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
از ستم بپرهیزید که دلهایتان را ویران می کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]