99 فلسفه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
از آن هنگام که حق را به من نمودند در آن دو دل نگردیدم . [نهج البلاغه]