99 فلسطین - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خداوندِ والا نام، حافظِ کسی است که دوست خود را حفظ کند . [امام صادق علیه السلام]