99 فلسطین - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
بهترینْ مردانگی، نگهداشتِ دوستی است . [امام علی علیه السلام]