99 فضایل - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنکه در خردسالی نیاموزد، در بزرگسالی پیش نیفتد . [امام علی علیه السلام]