99 فرشتگان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آن که کرده وى او را بجایى نرساند نسب او وى را پیش نراند . [نهج البلاغه]