99 عصام العماد - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
پندها چه بسیار است و پند گرفتن چه اندک به شمار . [نهج البلاغه]