99 عرفات - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خدایا ! حقایق را چنانکه هست به ما بنمای . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]