99 عرفات - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آن که با حق بستیزد خون خود بریزد . [نهج البلاغه]