99 عایشه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنکه در خردسالی بپرسد، در بزرگسالی پاسخ دهد . [امام علی علیه السلام]