99 عایشه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
براى پاسبانى بس بود مدت زندگانى . [نهج البلاغه]