99 ضبط احساسات - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
سرور مجازی ‌هاست ایران
هرکس سه بار بر تو خشمگین شد و درباره ات سخنی ناروا نگفت، او را به دوستی بگیر . [امام صادق علیه السلام]