99 شیطان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش، ثمره حکمت است و درستی ازشاخه های آن . [امام علی علیه السلام]