99 شیطان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
برترین مردم کسی است که دانش مردم را بر دانش خویش بیفزاید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]