99 سیاسی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
طمعکار در بند خوارى گرفتار است . [نهج البلاغه]