99 سحر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنکه بردباری ندارد، دانشی ندارد . [امام علی علیه السلام]