99 رَبّنا ظَلَمْنا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
این قرآن، ریسمان خدا و نور روشن گر ودرمانی سودبخش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]