99 رَبّنا ظَلَمْنا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
کمترین حقى که از خداى سبحان بر گردن شماست این که از نعمتهاى او در راه نافرمانى‏اش یارى نباید خواست . [نهج البلاغه]