99 روزه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
کدورت، سرآغاز جدایی است . [امام علی علیه السلام]