99 رضوی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش، زنده کننده جان و روشنی بخش خرد و کشنده نادانی است . [امام علی علیه السلام]