99 رضوی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنکه پرسید دانست . [امام علی علیه السلام]