99 رسول اکرم(ص) - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
با خرد است که آدمیان به ستیغ دانش می رسند . [امام علی علیه السلام]