99 رسول الله - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنکه با دانش خود به پیکار با نادانیش برخیزد، به بالاترین خوشبختی می رسد . [امام علی علیه السلام]