99 ربّنا ما خلقت - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آفت دانش عمل نکردن به آن است . [امام علی علیه السلام]