99 ربّنا ما خلقت - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
سه ویژگی در هر که باشد ایمانش به کمال رسد : خرد، بردباری و دانش . [امام علی علیه السلام]