99 ربّنا ما خلقت - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هر که بگوید من دانشمندم، نادان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]