99 ذوالثدیه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
اندیشه مایه عبرت گرفتن است و از لغزش ایمن می سازد و پشت گرمی می آورد . [امام علی علیه السلام]