99 دعا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
ناز خود بگذار و کبر از سر به در آر و گور خود را به یاد آر . [نهج البلاغه]